Mužský akt

1919, kresba uhľom, belobou na papieri

Na cestách

1965, tempera na plátne, 84x180 cm

na ceste

tempera na papieri, 50x60 cm

na dvore

1929, olej na plátne, 23,5x33 cm

Na love

olej na dreve, 26x47 cm

Na poli

1957, olej na plátne, 55x98 cm

Na Sliači

1931, kombinovaná technika na papieri, 11,7x18,4 cm

na trhu v zime-Banská Štiavnica

1979, olej na kartóne, 36x30 cm

Naháňačka

olej na sololite, 45x55 cm

Námorná bitka

1919, olej na plátne, 80x126 cm

Návrat

1944, olej na kartóne, 25,5x60,5 cm

Návrh scény

kombinovaná technika na papieri, 19x32,5 cm

Návštevníci

2006, olej na plátne, 80x70 cm

Nočná dedina

olej na plátne, 35,5x63 cm

Nočná dedina

olej na sololite, 40x96 cm

Noční ľudia II

Farebná litografia na papieri, rok 1996, 47x36 cm.

Nočný motýľ

1999, olej na plátne, 80x80 cm

Notre Dame

1994, olej na lepenke, 58x106 cm

Notre dame

olej na plátne, 72x60 cm

O dve minúty príde leto

1996, lept na papieri, 32x49 cm

Obed

1945, olej na lepenke, 61x47 cm

oddychujúca rodina

1867, olej na plátne, 46x63 cm

Odpočinok

olej na plátne, 60x80 cm

Oráč

olej na plátne, 60x79 cm

Oráč na poli

1984, kombinovaná technika na papieri, 10x47 cm

Oravská dedinka

1929, olej na plátne, 50x49,8 cm

oslí šarkan

1996, nitrolak na lepenke, 72x58 cm

Pálenica

1986, olej na lepenke, 35x50 cm

Parížski muzikanti

olej na plátne, 60x49 cm

pastorále

1972, olej na lepenke, 33x98 cm

Stránky