Žena v kroji

kombinovaná technika na papieri, 77x50 cm

Žena v šatke

olej na kartóne, 27x17 cm

Žena v šatke

30. roky, kombinovaná technika na papieri, 60x43 cm

Ženský akt

olej na plátne, 70x50,6 cm

ženský akt

1957, olej na plátne, 122x97 cm

ženy na poli

olej na plátne, 40x50 cm

Zima v lese

olej na plátne, 60x80 cm

Zimná krajina

1969, olej na plátne, 26x58 cm

Stránky