Umenie a biznis

Joan Miró požičal výstave meno, no v Pálffyho paláci uvidíte aj tvorbu svetoznámeho majstra. Druhá výstava spomína na slovenského umelca Karola Ondreičku. Už meno španielskeho umelca Joana Miróa predznamenáva, že výstava, ktorú otvorila mestská galéria v Pállfyho paláci na Panskej, bude stáť za to. A to aj napriek tomu, že nepôjde o samostatnú výstavu diel majstra.

Art Invest - hlavný partner výstavy.

Dlho očakávaná výstava Košická moderna, ktorá bola otvorená vo štvrtok 12.12.2013 je najvýznamnejšou zo všetkých akcií v rámci projektu Košice 2013-Európske hlavné mesto kultúry.

Vyše dvesto majstrovských diel zo zbierok takmer tridsiatich domácich a zahraničných inštitúcií a zberateľov je reprezentatívnou vzorkou fenoménu známeho ako Košická moderna.

Pri zabezpečovaní vystavovaných diel na túto výstavu a pri jej financovaní sa významnou mierou podielala práve aukčná galéria Art Invest z Bratislavy.

Najzaujímavejším dielom českého umenia, ktoré sa vlani na slovenskom trhu objavilo, bolo Fillovo zátišie, ktoré na jar dražila aukčná spoločnosť Art Invest. Obraz "Zátišie s ovocím a klarinetom" z konca 30.rokov sa predal za 202 300 eur. Na Slovensko sa obraz za dobrodružných okolnosí dostal zo Švédska a jeho pravosť dokladala i fotografia Emila Fillu vo svojom ateliéri, na ktorej sedí práve pred touto malbou.

Východoslovenská moderna, sústredená predovšetkým v Košiciach ako centre internacionálne orientovaných modernistických snáh neostala uzavretou kapitolou, ale ovplyvnila celú generáciu mladých maliarov, ktorá dozrela až v neskorších rokoch po odchode viacerých umelcov, ktorí v Košiciach našli azyl počas búrlivej politickej situácie po prvej svetovej vojne.

Dňa 7.6.2013 o 19.00 hod sme sa zúčastnili krstu zberateľmi dlho očakávanej knihy Košická moderna v Štátnom divadle Košice. Publikácia poskytuje komplexný obraz o bohatej umeleckej scéne Košíc dvadsiatych rokov, v rámci ktorej pôsobili významné osobnosti ako napríklad Anton Jaszusch, Konštantín Bauer, Eugen Krón a mnohí ďalší. Medzinárodný odborný tím pod vedením editorky Zsofie Kiss-Szemán a odbornej garantky Zuzany Bartošovej predstavuje fenomén košickej moderny a určuje charakter v umeleckom dianí daného obdobia s jeho prínos pre európsku kultúru.

Kozmetický magnát Leonard Lauder/80/venuje newyorskému Metropolitan Museum of Art celkom 78 kubistických obrazov, skíc a sôch. Velkolepý dar má hodnotu cez jednu miliardu dolárov.

Zbierka zahrňuje tridsaťtri prác Pabla Picassa, sedemnásť Georgesa Braqua, štrnásť diel španielského maliara a sochára Juana Crisa a štrnásť francúzskeho umelca Fernanda Légera. “Leonardov dar je skutočne prelomový“, komentoval Lauderovo rozhodnutie šéf múzea Thomas Campbell.

Dielo Ladislava Mednyánszkeho sa stalo cez víkend najdrahším dielom.

Málokedy je obraz a jeho história také verné svojmu názvu, ako je to v prípade diela Tulák od Ladislava Mednyánszkeho. Ten sa v sobotu popoludní vydražil v aukčnej spoločnosti Art Invest v Bratislave za 92-tisíc eur. Zaradil sa tak medzi najdrahšie diela vydražené zatiaľ v tomto roku.

Bacon a kresby? Este pred pár rokmi by podobné spojenie vyznelo absurdne. O maliarovi Francisovi Baconovi (1909-1992) sa vedelo, že nekreslí, ale maluje priamo na plátno. Ukázalo sa však, že samotným Baconom potvrdzovaná averzia ku kresbe je len mýtus. Umelec sám pripustil, že si robí kreslené štúdie. A po Baconovej smrti sa v jeho ateliéri objavili i pokreslené papiere.

Určenie autorstva umeleckých diel môže viesť až k súdnym sporom. Intenzita bojov o pravosť je priamo úmerná hodnote umelcov na trhu.

V januári tohoto roka sa mala v Courtauld Institute, rešpektovanej inšitúcii pre dejiny umenia v Londýne, uskutočniť konferencia. Odborníci na nej mali debatovať o kresbách vo vlastníctve Cristiana Lovatelliho Ravarina. Sú diela naozaj od Francisa Bacona? Stretnutie bolo na poslednú chvíľu zrušené kvôli obavám zo súdnych žalôb. Určenie autorstva môže byť niekedy veľmi zdĺhavé a ošemetné.

Stránky