Umenie a biznis

Výstava prebiehajúca v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa je usporiadaná na počesť 120- výročia narodenia umelca- maliara a spisovateľa Janka Alexyho. Výstava sa nesie v dvoch rôznych smeroch umelcovej tvorby- lyrického a výtvarného prejavu a jeho spisovateľských sklonoch, ktoré sa ako dva prúdy sústavne zlievali do jednej persóny.

V súčasnej dobe môžete obdivovať diela Júliusa Jakobyho na dvoch miestach. Vo východoslovenskej galérii v Košiciach na práve prebiehajúcej výstave ,,Výber z tvorby“.

Košický maliar Július Jakoby (1903-1985) patrí k najvýznamnejším slovenským výtvarným umelcom 20. storočia. Jeho strhujúce expresívne dielo sústredené na človeka a hľadanie zmyslu jeho existencie zásadným spôsobom obohatilo moderné slovenské dejiny umenia. Napriek mimoriadnej sile umeleckého výrazu, ktorá vyvierala z autorovho talentu a hlbokého prežívania skutočnosti, nestretneme sa v jeho tvorbe s tzv. veľkými témami. Niet v nej pátosu – národného, sociálneho či krajinárskeho, takého významného pre slovenské medzivojnové umenie.

Maľby Jozefa Srnu charakterizujú niekedy hĺbavé, inokedy bizarné figurálne kompozície, ktorých dej je situovaný do súčasných ulíc a námestí, do nákupných centier, prístavov, do rozmanitých exteriérov alebo interiérov. Sú poznačené prebiehajúcou drámou, uzatvorením sa jednotlivca do existenciálnej samoty alebo očakávaním lepšej budúcnosti. Námety spája do často surrealisticky vyznievajúcich celkov. Poukazuje pritom na spoločenské problémy, ale aj na vnútorný zápas zobrazovaných postáv.

Jednu z najsledovanejších aukcií umenia v tomto roku usporiadala aukčná sieň Christie 's, ktorá na nej vydražila súčasné a povojnové diela za celkom 853 miliónov dolárov. Doslova bitka sa strhla o dva raritné obrazy Andyho Warhola.

Na aukcii v New Yorku sa podarilo predať portréty Elvisa Presleyho a Marlona Branda, ktorých autorom je práve Andy Warhol. Obidva Warholové portréty vydražili za viac ako 151 miliónov dolárov, hoci ich odhadovaná cena bola stanovená na 130 miliónov.

Jeden z vrcholov kolekcie predkladanej na 14. aukcii umenia aukčnej spoločnosti Art Invest predstavuje bezpochyby dielo jedného zo zakladateľov slovenskej výtvarnej moderny Miloša Alexandra Bazovského „Choč“. Dielo pochádza z radu Bazovského maliarsky určite najdokonalejších diel, stvorených v záverečnom vyznení umelcovej tvorby päťdesiatych rokov. Je to obdobie, kedy maliar ako jeden z mála zakladateľskej generácie dokáže udržiavať umeleckú kontinuitu moderny.

Cena Imra Weinera-Kráľa je exkluzívnou poctou pre významné žijúce osobnosti, ktoré prispievajú k rozvoju Francúzsko- slovenskej kultúrnej spolupráce a k dialógu týchto dvoch krajín. Udeľuje sa ako uznanie zásluh o významný kultúrny alebo spoločenský počin a prínos k zbližovaniu národov Slovenska a Francúzska. Je  vyzdvihnutím tvorivého ducha  a spoločenskou i morálnou odmenou za mimoriadne ľudské výkony v oblasti kultúry.

14. aukcia umenia ART INVEST ponúka niekoľko mimoriadnych a zriedkavých diel, okrem iných aj obraz jediného slovenského impresionistu Maxa Schurmanna „Kráčajúci“ z roku 1914. 

Výstava Zářivý krystal - Bohumil Kubišta a české umění 1905 – 2013, ktorej inštalácia vrcholí v ostravskom Dome umenia, má ambíciu stať sa hlavnou udalosťou tohtoročného výstavného roku v Čechách. Kurátori chcú na asi na stovke obrazov od Kubištu, jeho súčasníkov a nasledovníkov poukázať na jeho zásadnú úlohu v celom českom modernom umení 20. storočia.

Výstava potrvá od 3.10. 2014 do 4.1.2015 v Krajskej galérii výtvarného umenia v Ostrave a hodnota vystavovaných exponátov sa odhaduje na miliardu korún.

ZROD KOŠICKEJ MODERNY     Ak hovoríme o Košickej moderne, prvé čo v domácich súvislostiach 20. a 30. rokov treba konštatovať, je prekračovanie všetkých daných lokálnych obmedzení a hraníc, ambiciózne meranie sa s Európou a svetom. Bol to svojím spôsobom akýsi samovoľne rozpútaný, či živelný pohyb. Nikým neorganizovaný krok do neznáma. Často len prostá paralelnosť inšpirácie. Nikdy sa však nejednalo o programové napodobňovanie akýchkoľvek už hotových vzorov.

Stránky