Umenie a biznis

Pop art nebol len oslavou pop-kultúry.

Politika zrejme nie je to prvé, čo nám zíde na um, keď sa povie pop-art. Tvorba veľkých hviezd, akými boli Lichtenstein, Warhol či Rosenquist, bola skôr oslavou pop-kultúry ako kritikou konzumnej spoločnosti.

Ich tvorba reagovala na novovzniknuté vizuálne prostredie, charakteristické záplavou obrazov v čase absolútneho boomu masmédií a reklám. Pop-art zámerne kopíroval ich prvky, umocňoval silu ich pôsobenia a zároveň latentne poukazoval na ich manipulatívnu moc.

Jedno z najhodnotnejších diel umelca Miloša Alexandra Bazovského Ženy pod krížom mala inštitúcia v depozite. Avšak jeho nový majiteľ, ktorý ho prednedávnom získal kúpou z istej rodinnej zbierky si dal overiť jeho pravosť u znalkyne z Trenčína, ktorá vedela, že dielo patrí Trenčianskemu múzeu, ktoré ho má v depozite. Keď v múzeu zistili, že obrazu niet, oznámili to polícii. Slávny obraz je už naspäť. Cena tohto obrazu sa môže pohybovať aj vysoko nad 50-tisíc eur. Ide o jedno z najznámejších Bazovského diel.

Pri príležitosti 120. výročia narodenia Edmunda Gwerka pripravila banskoštiavnická Galéria Jozefa Kollára Výstavný projekt Gwerk 120, ktorý rozširuje koncept stálej expozície v galérii o diela zo zbierok mesta Banská Štiavnica, Stredoslovenskej galérie, Nitrianskej galérie a súkromných zbierok.

Ženy - sochárky a špecifiká ich tvorby, ako aj práce málo známych sochárok z čias Československa možno od 10.4.2015 spoznať na najnovšej výstave Slovenskej národnej galérie. Výstavu Sochárky - výber osobností československého sochárstva pripravila kurátorka Vladimíra Büngerová, expozícia je pohľadom na sochárstvo cez rodovú perspektívu. Žena - sochárka je v 20. storočí nóvum, žena má možnosť študovať a zároveň tvoriť v oblasti skôr prisudzovanej mužom.

Rozsiahly prierez tvorbou významnej osobnosti slovenskej výtvarnej scény Ivana Pavleho je v sídelnej budove Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Výstava sa koná pri príležitosti jeho nedávnych 60. narodenín a dopĺňa ju reprezentatívna monografia umelca.

Obraz s názvom Kedy sa vydáš? (Nafea faa ipoipo), ktorý Paul Gauguin namaľoval v roku 1892 na Tahiti, definitívne opustil priestory Umeleckého múzea v Bazileji.

Pred rokmi ho spolu s ďalšími sedemnástimi umeleckými dielami zapožičala inštitúcii rodina Staechelinovcov zo svojej súkromnej zbierky. Múzeum teraz pre rekonštrukciu zatvorili, ale Gauguinovo plátno získal nový majiteľ. Za rekordnú sumu 300 miliónov dolárov (asi 262 100 000 eur) ho kúpil záujemca pravdepodobne z Kataru.

Od 19. januára 2015 vystavuje  Tatranská galéria v Poprade diela Jana Hálu. V tento deň uplynulo presne 125 rokov od narodenia Jána Hálu, jedného z najvýznamnejších českých umelcov pôsobiacich a žijúcich v podtatranskom regióne. Pri tejto príležitosti sa Tatranská galéria rozhodla časť svojich priestorov v stálej expozícii prepožičať výberovej kolekcii diel z depozitu Tatranskej galérie, prevažne olejomalieb. Kurátorsky výstavu koncipovala riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.

Salvador Dalí, Marc Chagall, André Derain, Raoul Dufy, Jean Carzou

Tatranská galéria prezentuje svoju činnosť v bývalej parnej elektrárni na Hviezdoslavovej ulici v Poprade, ale aj v iných kultúrnych inštitúciách podtatranského regiónu.

Brno - Dom Umenia, výstava diel 3.12.2014 - 22.2.2015 

Vo veku 87 rokov zomrela vo štvrtok 8. januára historička umenia prof. PhDr. Ľudmila Peterajová, CSc. (1927 – 2015). Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 16. januára 2015 o 12. hodine v bratislavskom krematóriu.

Ľudmila Peterajová bola významnou slovenskou historičkou umenia, venovala sa slovenskému výtvarnému umeniu 20. storočia. Vyštudovala taliansky jazyk a literatúru, filozofiu, estetiku, dejiny umenia a anglický jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1946 – 1952), kde získala doktorát z talianskej literatúry. Od roku 1929 žila v Bratislave.

Stránky