VYŠLA NOVÁ MONOGRAFIA IMRICHA WEINERA KRÁĽA

Autorkami monografie sú Dagmar Kudoláni Srnenská a Elise Weiner Kral. Monografia má názov ,,Medzi snom a skutočnosťou", bola vydaná v roku 2019 vo vydavateľstve Petrus.

Slovensko-francúzska publikácia vydaná v roku 2019 predstavuje život a dielo maliara Imricha Weinera Kráľa (1901-1978). Bol maliarom svojich snov, ale aj spomienok na detstvo i na závažné životné medzníky.

Imrich Weiner Kráľ žil v Považskej Bystrici, v roku 1938 emigroval do Paríža kde sa zapojil do protifašistického odboja. Po vyhostení žil v Prahe, Považskej Bystrici a nakoniec až do svojej smrti v Bratislave.

Okrem diela Imricha Weinera Kráľa nás kniha zoznamuje s umeleckými scenériami kde autor tvoril.

21.03.2019