VÝNIMOČNÉ DIELO V 16.AUKCII UMENIA, ĽUDOVÍT FULLA: ZÁTIŠIE S OVOCÍM

Predkladané dielo „Zátišie s ovocím“ je majstrovskou ukážkou tak Fullovho výnimočného rukopisu ako aj jeho mimoriadnej farebnosti. Dielo vzniklo v ranom období jeho tvorby, napriek tomu však obsahuje všetky dôležité a charakteristické prvky a východiská typické pre jeho tvorbu. Už od počiatkov Fullu charakterizuje nevšedný záujem o farbu a farebnosť, ktorá má pre neho množstvo významov a napĺňa funkciu tak symbolickú ako i citovú. Experimentovanie s farebnosťou diela a rovnako aj s tvarmi zobrazovaných predmetov viedlo maliara k hľadaniu podstaty vecí a ich abstrahovaniu až na geometrické základy, čím sa pre umelca samotný námet stával menej dôležitým, resp. každý námet poskytoval rovnaké pole pôsobnosti pre umelcove experimenty a hľadanie najjednoduchšieho výrazu. V dvadsiatych rokoch vytvoril umelec okrem iného aj viaceré zátišia, ktoré sa však vyznačujú pomerne „konvenčným“ spôsobom zobrazenia reality bez  zvláštneho dôrazu na výtvarný spôsob podania. Koncom dvadsiatych rokov sa však zátišia výrazne menia. Výsledky predošlého experimentovania sa premietajú do uzavretej kompozície založenej na celistvosti zobrazovaných tvarov, ktorú nenarúša ani „fullovská“ nadsadená farebnosť.

27.10.2015