NOVÁ MONOGRAFIA TEODORA JOZEFA MOUSSONA – SVET FARIEB A SVETLA

Pri príležitosti 130. výročia narodenia Teodora Jozefa Mousson vydala nezisková organizácia Priatelia Zemplínu, v spolupráci s Mestom Michalovce a Zemplínskym múzeom v Michalovciach, novú monografiu tohto významného zemplínskeho maliara.

Publikácia pozostáva z 205 strán a obsahuje až 154 kvalitných farebných reprodukcií Moussonovych diel. Prezentované obrazy pochádzajú ako zo súkromných zbierok, tak i zo zbierkového fondu Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Textová časť knihy, ktorej autormi sú Mgr. Dana Barnová a Dr. Martin Molnár, je vhodne doplnená množstvom dobových fotografií dokresľujúcich autorovu biografiu.

Publikáciu nie je možné zakúpiť v obchodných reťazcoch.

Monografia Mousson – Svet farieb a svetla je dostupná v galérii Art Invest.

http://www.artinvest.sk/antikvariat 

02.01.2018