FANTÓM MANŽELOV PIAČKOVCOV V ORAVSKEJ GALÉRII V DOLNOM KUBÍNE (17.3. – 1.5.2016)

Oravská galéria v Dolnom Kubíne vo svojej Veľkej výstavnej sieni  17. marca otvorila výstavu Júlie a Igora Piačkovcov. Manželia ju pomenovali Fantóm, nie však v zmysle vidiny, či prízraku. Názov je metaforou zážitkov, ktoré vyvolávajú ich diela v divákovi. Zážitkov pochádzajúcich z reality, ale takej, ktorá je zmyslami občas ťažko vnímateľná. Sú to obrazy zdanlivej skutočnosti, ktoré sa pohybujú medzi nebom a zemou a zo vzduchu ich dokáže „stiahnuť“ len šiesty zmysel výtvarného talentu. Manželia na výstave prezentujú predovšetkým svoje veľkoformátové plátna z ostatných piatich rokov, pričom viaceré z nich sú vystavené vôbec prvý krát. Sú autentické, lebo ich autori boli dostatočne blízko pri prchavých okamihoch reality, sú príťažlivé, lebo pútavo dokážu vyrozprávať príbehy. Hovoria jasným jazykom a na najmenšiu možnú mieru zmenšujú vzdialenosť medzi ním a divákom. Fantóm v ich podaní je niečo, čo nás nenecháva ľahostajnými – ich obrazy nás podnecujú myslieť a zanechávajú silné emócie.

Akad. mal. Júlia Piačková (nar. 1961)
Svoje štúdium na Vysokej škole výtvarných umení ukončila v roku 1987). Začínala ako textilná výtvarníčka, no postupne sa jej tvorba preorientovala najmä na kresbu a grafiku. V súčasnosti sa zameriava na kombinované techniky, ako napríklad olejomaľby s asamblážou, akvarel či temperu, ale najmä akryl.

Akad. mal. Igor Piačka (nar. 1962)
Absolvoval  Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v roku 1989. Patrí medzi posledných absolventov legendárneho oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Albína Brunovského. V jeho umeleckej tvorbe prevláda  grafika, poštová známka, ilustrácia a maľba, ktorá sa v poslednom období stáva dominantnou.

 Výstavu Fantóm v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne možno navštíviť do 1. mája 2016.

17.03.2016