AUKCIA UMENIA PREBEHLA V NEDEĽU 15.11.2015 V HOTELI CARLTON V BRATISLAVE

Výdaj vydražených diel od stredy 18.11.2015 v galérii Art Invest, po predchádzajúcej telefonickej dohode.

Oznámenie: Žiadame majiteľov diel, ktoré sa im na aukcii vydražili za sumy vyššie ako 5 000,-eur, aby nám poslali čísla svojich bankových účtov, lebo peniaze im budú poukázané medzibankovým prevodom.

16.11.2015