Zmeták

Ernest Zmeták

Narodil sa v Nových Zámkoch v r.1919-zomrel v Bratislave v r.2004. Bol slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného života. Je autorom tympanonu priečelia Primaciálneho paláca v Bratislave. Inšpirovala ho predovšetkým slovenská ľudová kultúra. Jeho pedagógmi boli aj Béla Kontuly a Istvána Szönyi.

Už od začiatku svojej tvorby Ernest Zmeták jasne formuloval svoj výtvarný program. Absolvoval množstvo študijných ciest do zahraničia.

Jeho životnou láskou a stálou umeleckou inšpiráciou sa mu stalo Taliansko. Bol znalcom a zberateľom starého umenia. Darovaním svojej zbierky obrazov a užitého umenia štátu, inicioval spolu s manželkou Danicou Zmetákovou založenie Galérie umenia v Nových Zámkoch.

Skiathos

1991, olej na plátne, 69x80 cm, značené vpravo dole ,,Zmeták"

Trapani

1989, olej na plátne, 80x63 cm, značené vpravo dole ,,Zmeták"

Zátišie z Horoviec

1984, olej na plátne, 72x50 cm