Žilinčanová

Viera Žilinčanová

Narodila sa v r.1932 v Nových Zámkoch-zomrela v r.2008 v Bratislave. V rokoch 1950-1955 študovala na VŠVU v Bratislave (prof. L. Čemický, prof. P. Matejka, prof. J. Mudroch). V roku 1956 študovala v letnej maliarskej škole prof. O. Kokoschku v Salzburgu.

Jej maliarsky rukopis využíva protikladné pôsobenie kombinácie hladkej maľby a zvrásnených textilových štruktúr. V roku 1978 na IV. Medzinárodnom bienále maľby v Košiciach získala cenu Grand Prix za svoju umeleckú tvorbu. Vystavovala samostatne a aj na kolektívnych výstavách v Bratislave, Trenčíne, v Prahe, v Tokiu, Berlíne a pod.

Dievča na pláži

1975, olej na plátne, 40x35 cm, značené vľavo dole ,,Žilinčanová 75"

Lesná hudba

1985, olej na plátne, 60x70 cm