Zelina

Ľubomír Zelina

Ľubomír Zelina sa narodil v roku 1943 v Tajove. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Charakteristickou črtou obrazov Ľuba Zelinu je reliéfnosť maľby. Farby nanáša na plochu plátna vo vysokých nánosoch, často ich tvaruje priamo rukami, s vylúčením klasického štetca. Reliéf však nepresahuje do sochy, obraz zostáva pre Zelinu stále čistou maľbou. Maliar tvaruje svoj svet ľudí, prírody a kozmu. Vedie tichý dialóg so svetom okolo seba, aby vytiahol nad hladinu svoj príbeh.    

Vitrína

1979, pastel na papieri, 42x60 cm