Želibský

Ján Želibský

Narodil sa v roku 1907 Jabloňovom. Študoval u G. Mallého v Bratislave. Už tu sa zoznámil s Cypriánom Majerníkom, s ktorého tvorbou nájdeme neskôr viaceré paralely. Od svojej mladosti neustále zápasil s existenčnými problémami, v pätnástich rokoch úplne osirel.  Študoval aj na UP škole v Prahe a na tamojšej AVU. Bol aj na študijných pobytoch v Paríži a v Taliansku. Ako profesor pôsobil na AVU v Prahe a na VŠVU  v Bratislave. Svojím komorným prejavom pohybujúcim sa v polohách poimpresionizmu, reprezentuje Želibský v modernom slovenskom maliarstve polohu uváženého civilistického humanizmu. Samostatne vystavoval v Prahe /1937 a1941/, a v Bratislave /1937, 1950 a 1963/. Ako člen skupiny výtvarných umelcov 29. augusta sa zúčastňoval na celoslovenských, celoštátnych a zahraničných výstavách. 1963, zaslúžilý umelec Želibský bol príslušníkom pražského krídla generácie 1909 a potom vyšiel z poimpresionistického hľadania, ktoré malo spočiatku kontakt s Cézannom, prechodne i s kubizmom, s Chagallom a ideove i s Duamierom. Okolo roku 1938 nadviazal na niektoré zámery Seuratove. Samostatne vystavoval v Prahe /1937 a1941/, a v Bratislave /1937, 1950 a 1963/. Zomrel 13. novembra 1997 v Bratislave.   

Návrat

1944, olej na kartóne, 25,5x60,5 cm

V kaviarni

1959, olej na kartóne, 22x16 cm, značené vpravo dole ,,Želibský"