Weisz-Kubínčan

Arnold Peter Weisz-Kubínčan

ARNOLD (PETER) WEISZ KUBÍNČAN – bol slovenský maliar. Narodil sa v Ujsci /Poľsko/. Študoval na UP škole v Budapešti a v Berlíne. Vyšiel z expresionizmu. Priniesol osobitú interpretáciu slovenského ľudového žánru blízku dielu M. A. Bazovského.  Jeho diela, z ktorých mnohé boli počas holokaustu zničené, sú považované za jedny z najoriginálnejších výtvarných prejavov v slovenskom medzivojnovom umení. V rokoch 1913 – 1916 študoval v Budapešti na Umeleckopriemyslenej škole. V roku 1917 musel štúdium prerušiť a narukovať do vojska, o rok neskôr sa mu podarilo pokračovať v štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Berlíne. Od roku 1923 žil v Dolnom Kubíne, neskôr v roku1934 sa presťahoval do Martina. Vystavoval samostatne v Martine, Banskej Bystrici, Ružomberku, Turčianskych Tepliciach, Zvolene, Žiline, Bratislave, Dolnom Kubíne a Moskve.

Chalupy

pastel na papieri, 29x44 cm

Ležiaci akt

akvarel na papieri, 16x26 cm

V zamyslení

olej na lepenke, 44x29 cm