Weinberger

Anton Weinberger

Anton Weinberger sa narodil v Mníchove v roku 1843 a zomrel v roku 1912 v meste Wiesbaden. Bol významným nemeckým maliarom zvierat. Študoval na Mníchovskej akadémii, bol žiakom Augusta Erxlebena a Paula Friedricha Meyerheima a pracoval ako učiteľ umenia v Lipsku a St. Peterburgu. Od roku 1902 žil už iba v Mníchove, kde pravidelne vystavoval v Glaspalast.

Na love

olej na dreve, 26x47 cm