Vestenický

Vladimír Vestenický

Študoval na gymnáziu v Prievidzi, 1941-1943 na Odd. kreslenia a maľby na SVŠT v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v Madride a v Paríži. Bol politicky prenasledovaný i väznený. Od roku 1952 žil v Bratislave. Umelecké začiatky nachádzal v sociálne cítiacich prácach. V povojnovom období sa hlavnou témou jeho diel sa stalo SNP a budovateľské námety, ale aj mestské veduty a krajiny. Jeho realisticko –impresívna maľba neskôr  prechádza do polôh mierne štylizovanej konštruktívnosti. Maľoval aj portréty a autoportréty. Vladimír Vestenický pre významné spoločenské inštitúcie v Bratislave, v Prahe v Banskej Bystrici a i. V Banskej Bystrici aj vystavoval (1979). Jeho diela boli vystavované v SNG v Bratislave, Galérii hlavného mesta SR, Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici a Krajskej galérii v Nitre.

Kysucká krajina

1976, olej na lepenke, 30x60 cm

Pred popravou

1961, olej na dreve, 33x44 cm

Zimná krajina

1969, olej na plátne, 26x58 cm