Venkov

Emil Venkov

Emil Venkov sa narodil v roku 1937 v Sofii. Študoval na výtvarnom gymnáziu v Sofii (1952 - 57), Akadémii výtvarného umenia v Sofii (1957 - 58) a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1960 - 66). V Pezinku žil a tvoril od roku 1992. Sochár EMIL VENKOV sa venoval monumentálnej tvorbe a komornej plastike. Realizované diela sú z bronzu, kovu, kameňa a epoxidu. Jeho práce sú majetkom galérií a súkromných zbierok na Slovensku, v Čechách, USA, Kanade, Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, v Južnej Afrike, Francúzsku a Bulharsku. Umelcovu aktivitu a úspešnosť potvrdzuje dvadsať individuálnych výstav v piatich európskych štátoch. Vystavoval vo Francúzsku, Rakúsku, Čechách, Bulharsku a na Slovensku. Sochy Emila Venkova vyjadrujú presvedčivo jeho pocity a poznanie sveta, sú nabité obdivuhodnou energiou a vitalitou. Sochárovým inšpiratívnym prameňom sa stáva svet prírodných a ľudských foriem.

Artisti

epoxyd, výška 62 cm, šírka 49 cm

Dialóg

2004, olej na plátne, 62x62 cm

Eva

2004, olej na lepenke, 67x54 cm