Urbásek

Miloš Urbásek

Narodil sa 28. 7. 1932 v Ostrave Zábřehu- zomrel 14. 7. 1988 v Drábsku na Slovensku. V rokoch 1951 – 1956 pôsobil ako vojak z povolania v československej armáde. V rokoch 1958 – 1964 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Matejka, prof. Hložník). Na škole sa zoznámil s J. Jankovičom, J. Kočišom (s E. Ovčáčkom sa poznali už predtým a vytvorili celoživotné osobné i umelecké priateľstvo). Diskusie o modernom umení vyústili do založenia neformálneho zoskupenia Bratislavské konfrontácie. Miloš Urbásek patrí k najvýznamnejším osobnostiam súčasného slovenského výtvarného umenia, ktorému sa už v počiatkoch jeho tvorby podarilo etablovať aj v zahraničí (najmä v SRN). Významnú časť svojej tvorby venoval písmenu, resp. číslici, avšak nie ako protagonista ortodoxného lettrizmu. Písmo vnímal ako symbolizujúci znak, ktorý neustále moduloval a varioval. Najvhodnejšia forma vyjadrenia týchto postupov sa pre M. Urbáska stala rozmnožiteľnosť a seriálnosť – hlavné atribúty grafiky.

Kompozícia

1968/1971, farebná serigrafia na papieri, 57x57 cm