Ullmann

Josef Ullmann

Josef Ullmann sa narodil v r.1870 v Nekmíři na Plzeňsku a zomrel v r.1922 na Vinohradoch. Bol maliar a krajinár na Vinohradoch. Odišiel za štúdiom do Mníchova. Neskôr sa stal žiakom pražskej akadémie výtvarného umenia u prof. Pirnera a J. Mařáka. Vystavoval na začiatku veľké krajiny v Rudolfine, neskôr menšie krajiny, ktoré zachytávali náladu atmosféry. Vo svojich dielach znázorňuje lesné tíšiny podľa vzoru Mařáka. Od roku 1918 tvorí krajiny po spôsobu impressionistov (technika farebných škvŕn). Vrcholné obdobie jeho činnosti nastáva koncom svetovej vojny, kedy vznikajú jeho výhľady do širého kraja.

Chalupy v zime

olej na kartóne, 28x33,5 cm