Tvrdoň

Martin Tvrdoň

Martin Tvrdoň sa narodil 12. 3. 1914 v Šuranoch. V Bratislave študoval na Škole umeleckých remesiel (prof. Vydra, Galanda, Fulla, Reichentál, Rossman) v rokoch 1932–36, neskoršie súkromne u prof. A. Struhára. Od roku 1950 sa venoval maľbe ako samostatný výtvarník. Pôsobil tiež v oblasti úžitkovej grafiky a reklamy.

Sneh na poliach

1966, gvaš na papieri, 30x40 cm