Treskoň

Ladislav Treskoň

Ladislav Treskoň sa narodil v r.1900, zomrel v roku 1923. Bol to významný grafik a maliar, jeden z priekopníkov povojnového sociálného umenia. Najvýznamnejšie diela boli jeho sociálne zamerané grafické listy a kresby a psychologické portréty. Ladislav Tresoň bol člen Spolku slovenských umelcov.

Mužský akt

1919, kresba uhľom, belobou na papieri