Trepáč

Jozef Trepáč

Jozef Trepáč sa narodil 21. októbra 1936 vo Valaskej Belej. Je docent a akademický maliar. Prvé maliarske školenie nadobudol v ateliéri akademického maliara Michala Tillnera. V rokoch 1960 - 1966 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch profesora Ladislava Čemického a profesora Jána Mudrocha na oddelení figurálno – kompozičnej a portrétnej maľby. V rokoch 1968 – 1969 pedagogicky pôsobil na Ľudovej škole umenia v Bratislave, na Pedagogickej škole v Modre a externe na PdF UK v Trnave. Od roku 1970 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave, od roku 1979 ako docent. V rokoch 1983 – 1990 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. V rokoch 1990 – 2003 pôsobil ako vedúci na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde vyučoval maľbu. Tvorí v oblasti komornej maľby a okrem zátišia a krajiny sa jednoznačne koncentruje na figurálnu maľbu. Predovšetkým je to ženská figúra a portrét. V jeho tvorbe má osobitne významné miesto kvetinové zátišia. Venoval sa tiež novinovej a knižnej ilustrácii. Ilustroval viacero kníh pre vydavateľstvá Mladé letá a Smena. Ilustroval tiež časopisy Beseda, Svet a Expres. Od roku 1966 sa zúčastňoval výstav doma i v zahraničí a svoje diela predstavil na 16 samostatných výstavách. Za svoju tvorbu dostal viacero cien a čestných uznaní.   Diela Jozefa Trepáča sú v zbierkach SNG v Bratislave, Galérie hl. mesta SR Bratislavy, Galérie Jána Koniarka v Trnave, v Nitrianskej galérii, v Galérii umenia v Nových Zámkoch, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR, Vlastivedného múzea v Bojniciach a v zbierkach ďalších inštitúcií a organizácií, ako aj v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Jozef Trepáč žije a tvorí v Bratislave.

Zátišie

1994, tempera na preglejke, 39,5x57,5 cm