Tóth

Pavol Tóth

Pavol Tóth sa narodil v r. 31.12.1928 vo Vinosadoch (okres Bratislava-vidiek). Bol sochár, maliar a grafik. V rokoch 1945-1950 študoval na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (odbor keramika u prof. T. Lugsa) a v rokoch 1950-1955 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Oddelenie figurálneho sochárstva v ateliéri prof. J. Kostku). Pavol Tóth patril k vedúcim osobnostiam generácie konca 50. rokov, ktorá znovu prebojovávala kontinuitu slovenského umenia so svetovým výtvarným dianím. Bol spoluzakladateľom Skupiny Mikuláša Galandu (1957). Od roku 1955, s výnimkou sedemdesiatych rokov, pravidelne vystavoval doma i v zahraničí, napr. v Trnave, Havane, Bratislave, v Trenčíne a pod. Zomrel 13.9.1988 v Tarragone v Španielsku.

Venuša

betón, výška 38 cm