Tahsin

Diyarbakirli Tahsin

Tahsin Diyarbakirli sa narodil v roku 1874 v Diyarbakir.

Námorná bitka

1919, olej na plátne, 80x126 cm