Szontágh

Gejza Szontágh

Dievča pri potoku

olej na plátne, 70x97 cm