Szittay

Robert Szittay

Sochár Robert Szittay sa narodil v roku 1972, žije a pracuje v Bratislave. Vyštudoval na VŠVÚ v Bratislave u prof. Jankoviča. V Prahe navštevoval AVÚ. Patrí k dôležitým predstaviteľom klasického figurálneho sochárstva na Slovensku. Zaoberá sa komornou plastikou, ktorú v poslednom čase realizuje aj vo väčšom formáte. Je výborným modelárom, v portrétoch dokáže zachytiť charakterové črty. 

Schúlený

patinovaný bronz, výška 30 cm