Svolinský

Karel Svolinský

Karel Svolinský sa narodil 14. januára 1896 pri Olomouci a zomrel 16. septembra 1986 v Prahe. Bol významný český maliar, grafik a ilustrátor. V rokoch 1919–1921 študoval na Umelecko-priemyslnej škole u profesora Štěpána Zalešáka, potom študoval sochárstvo na Umelecko-priemyslovej škole u profesora Bohumila Kafku. V rokoch 1922–1927 pokračoval so štúdiom grafiky a nástennej maľby na Umelecko-priemyslovej škole u profesora Františka Kyselu. Národnú cenu za výtvarné umenie dostal v roku1924.V období medzi 1945–1970 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. V roku 1961 mu bol udelený titul Národný umelec. V roku 2001 bola v Národnej galérii v Prahe usporiadaná veľká retrospektívna výstava. Ťažiskom jeho tvorby je kresba inšpirovaná ľudovými tradíciami, folklórom a prírodou. Okrem kresby sa venoval predovšetkým voľnej, drobnej grafike (plagáty, bankovky, známková tvorba), pričom experimentoval s grafickými technikami. Typickou grafickou technikou je pre neho drevoryt a drevorez. Vynikal tiež v knižnej grafike a ilustráciách. Scénografickej výprave sa venoval od roku 1940, kedy ho Národného divadla v Prahe pozval dirigent Václav Talich. Je považovaný za pokračovateľa mánesovsko – alšovskej tradície v českom výtvarnom umení.

Dievča s venčekom

akvarel na papieri, 32x22 cm