Šulek

Jaroslav Šulek

Jaroslav Šulek sa narodil 13. 4. 1978 v Lučenci. V rokoch 1996-2001 študoval na Katedre výtvarných umení FHV UMB v B. Bystrici v ateliéri kresby a grafiky u Prof. Stanislava Balku a v ateliéri maľby u Š. Balázsa, PhD. Je reprezentantom a riadnym členom Umeleckej Besedy Slovenska v Bratislava, členom Kruhu Franza Kafku v Prahe, Múzea moderného umenia v Monaku a mnohých ďalších inštitúcií.  Jaroslav Šulek mal niekoľko výstav na území Slovenska – v Bratislave, Piešťanoch, B. Bystrici, Trebišove, Detve, Zvolene, Lučenci, Snine.  V roku 2004 vystavoval v Slovenskej Národnej Galérii na Zvolenskom zámku.  V zahraničí vystavoval v Karlovych Varoch, Ostrave, Prahe, Mníchove, Berlíne, Maastrichte, Monaku Paríži, Londýne, Las Vegas , Dubai, a Šanghaji.  Z hľadiska dejín patrí Šulek do významného medzinárodného súčasného prúdu avantgardného neosurrealizmu. Dominantnou technikou Šulekovej tvorby je DEKALK, ktorý na medzinárodnej výtvarnej scéne používajú iba dvaja výtvarníci: Slovák Šulek a Japonec Sawa. Šulek v obrazoch spája živé s neživým, zvieracie s ľudským, racionálne s iracionálnym, krásne s hrozným. Výsledok tvorí dokonalú harmóniu aj s napriek tak odlišnými komponentmi. Práve takéto spojenia odrážajú našu dobu, náš priestor, v ktorom žijeme. 

Just coming

olej na plátne, 50x70 cm