Sučanský

Marián Sučanský

Marián Sučanský sa narodil 11. 2. 1938 v Trenčíne. V roku 1963 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave u prof. P. Matejku a J. Mudrocha. V 1965-78 pedagogicky pôsobil na výtvarnom oddelení Ľudovej školy umenia v Trenčíne. Tvorí v oblasti maľby a grafiky.

Sediaci

1949, olej na lepenke, 50x70 cm