Šturdík

Jozef Šturdík

Jozef Šturdík sa narodil 13. 3. 1920 v Križovanoch pri Trnave, zomrel 14. 11. 1992 v Bratislave. Bol maliar, kresliar, ilustrátor, národný umelec. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave a na AVU vo Viedni. Bol členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. Spočiatku sa venoval tvorbe figurálnych štúdií a zátiší. Dominoval u neho impresívny, poetizujúci prejav. Neskôr sa prepracoval k vlastnému štýlu. Inklinoval v ňom k osobitému lyrizmu. Maľoval rané zátišia, autoportréty, akty a krajiny. Rozvíjal kresbu uhlom a pastelom v kombinovaných technikách. Samostatne vystavoval v Bratislave, Trnave, Berlíne, Prahe, Trenčíne, Varšave, Krakove, Skopje, Moskve, Leningrade, Žiline. Súborné výstavy mal v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Prahe.    

Mrak

1972, tempera na papieri, 60x42 cm