Studený

František Studený

František Studený sa narodil 2.7. 1911 Nová Ves nad Žitavou (pri Nitre)-zomrel 22.12.1980 v Bratislave. Študoval odbor kreslenia na Českom vysokom učení technickom, súčasne zemepis na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe. Pôsobil ako profesor na gymnáziu v Tisovci a v Bratislave. V roku 1982 bola sprístupnená stála expozícia jeho diela v Krajskej galérii v Nitre, ktorá bola do roku 1990 podľa Studeného pomenovaná. V jeho tvorbe sa tvarovo a kompozične striedme zátišia striedali so zdanlivo nemoderovaným sociálnym naturizmom figurálnych prác. Samostatne vystavoval v Bratislave, Prahe, Nitre, Banskej Bystrici, Námestove, Trenčíne, Zlatých Moravciach. Súborné výstavy mal v Bratislave.

Zátišie s údenáčmi

olej na lepenke, 33,5x46,5 cm