Spannerová

Edita Spannerová

Edita Nemčíková - Spannerová sa narodila 7.6. 1919 v Prešove. Zomrela v roku 1990. V rokoch 1934-38 navštevovala Umelecko-priemyselnú školu v Budapešti, po návrate do Prešova sa zoznamuje s olejomaľbou v ateliéri Mikuláša Jordána. V r. 1941-43 opäť v Budapešti na Umelecko-priemyselnej škole navštevuje grafické oddelenie a súkromnú školu K. Koffána. Pri tvorbe spolupracovala s manželom Júliusom Nemčíkom. V r.1954 sa presťahovala do Bratislavy, ktorá sa stala jej druhým domovom. Po zdravotných ťažkostiach sa v roku 1958 vrátila k výtvarnej tvorbe. Po pobyte v Dalmácii vytvorila cyklus krajinárskych štúdií. V Bratislave sa predstavila autorskou výstavou v roku 1961 a neskôr získala niekoľko ocenení v zahraničí (Grand Prix). Jej dva hlavné námetové kruhy boli: Žena a krajina, Žena a strom. Svoj obraz ženy si vysnívala. Jej nežné, citové a citlivé ženské postavy s charakteristickými tmavými očnými otvormi do duše, sú nositeľkami radosti, trpkosti, smútku, bolesti, pokory, odhodlania.  V roku 1979 dostala titul Zaslužilá umelkyňa. Vystavovala v Bratislave (1965), v Budapešti (1965) a v Prešove (1966). 

Chalupy

1948, olej na lepenke, 30x40 cm