Salay

Gejza Salay

Gejza Salay sa narodil 5.júla 1902 v Žiline, zomrel 11.mája 1963 v Žiline. Študoval sochárstvo najskôr na Vysokej umelecko-priemyslovej škole (prof. Maratka, Štipl), v rokoch 1923-1926 maliarstvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Obrovský, Kratochvíl). Gejza Salay bol profesor kreslenia na stredných školách v Kežmarku, Žiline, Nových Zámkoch a Bratislave. Je autorom portrétov a figurálnych kompozícií s folklórnymi výjavmi, po roku 1945 sa sústredil na námety zo SNP a zo súčasného života, ktoré podával prísne realisticky.

Ráno

1977, olej na lepenke, 60x50 cm