Sadovská

Dorota Sadovská

Dorota Sadovská sa narodila v Bratislave v roku 1973. Študovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a vo Francúzsku.  Hlavným námetom Doroty Sadovskej je ľudské telo, zobrazené realisticky, ale z nezvyklého uhľa pohľadu, takže sa často jeho realizmus stráca v absurdnej optickej skratke, čím sa mení jeho pôsobenie a objektívnosť zobrazeného sa vytráca. Často farebnosť tela splýva s pozadím, respektíve je absolútne identická, telo je ponorené vo farbe okolia, priestor aj človek sú jedno. Trvalou témou v Sadovskej tvorbe sú zobrazenia svätých, zobrazenia nahých ľudských tiel z nadhľadu. Sú identifikovateľní atribútmi, ale do popredia sa dostáva práve ich ľudský rozmer. 

charitas

1996, olej na papieri, 55,5x55 cm