Rudavská

Mária Rudavská

Mária Rudavská sa narodila v roku 1941 v Čiernej Hore v Poľsku. Je sochárka, maliarka a grafička. V rokoch 1956 - 1960 študovala na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Vo svojich sochárskych kreáciách sa obracia k zobrazeniu prastarých kultových objektov s dôrazom na ich imaginárnosť a tajomnosť. Vo svojej otvorbe objavila aj imaginárnu postavu okrídlého ochrancu a strážcu alebo ochrankyňu, ktorí majú v jej diele dominantné postavenie. Mária Rudavská sa venuje aj tkanej tapisérii a svojím dielom výrazne prispela k rozvoju tejto umeleckej techniky na Slovensku. Jej umelecké diela sú zastúpené v galerijných zbierkach v Bratislave, Dolnom Kubíne, Trenčíne, Žiline, Prahe, Vatikáne a pod. Vystavovala a vystavuje na Slovensku aj v zahraničí.

Anjel

1990, pastel na papieri, 30x21 cm