Rodionov

Nikolaj Michaljovič Rodionov

Nikolaj Michaljovič Rodionov sa narodil 24.11. 1896 v Moskve, zomrel v roku 1970 v Prahe. Bol maliar, žiak prof. S. Mako na Ukrajinskej akadémii v Prahe. Žil ako emigrant v Prahe. Účastnil sa výstav spolku Skythovia a Združenia výtvarníkov v Prahe. Tvoril maľby figurálne i krajiny, portréty a zátišia. 

Spomienka na kaukaz

1941, olej na plátne, 88x66 cm