Pivovarníková

Jana Pivovarníková

Jana Pivovarníková sa narodila 3. marca 1949 v Bratislave. V rokoch 1964-68 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, na oddelení grafiky. V štúdiu pokračovala na Filozofickej fakulte UK, odbor dejiny umenia, kde absolvovala r. 1974. Od 70. rokov sa sústavne venuje maľbe, od 90. rokov aj sochárskej tvorbe. Výstavy za posledné roky: 1995, Trenčín, Bratislava, 1996 Budapešť, Szeget, 1997 Kyjev, Užhorod, 1999 Bratislava, 2000 Oslo, Bergen, 2001-2002 Bratislava, 2004 Sopot (Poľsko).

Jazdkyňa

2012, olej na plátne, 114x89 cm