Paštéka

Milan Paštéka

Milan Paštéka sa narodil 20. mája 1931, Trenčín, zomrel 23. septembra 1998, Voznica. Bol slovenský maliar. V rokoch 1950 až 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umenív Bratislave. Venoval sa kresbe, maľbe, grafike a keramike. Zúčastnil sa na výstavách mladej generácie v Bratislave, Prahe a Brne /1957 – 1958/. Po vynútenom odchode z ateliéru Ľudovíta Fullu v roku 1952 pokračoval v štúdiu v ateliéri Jána Želibského. Bol členom Skupiny M. Galandu, zúčastnil sa na všetkých jej výstavách. Zmyslová excitovanosť nachádza svoj výraz vo farebnej  expresívnosti zátíší a portrétov prvého obdobia maliarovej tvorby. V nasledujúcom období  jeho maľba je  viac poeticko-metaforická. Neskôr prečisťuje svoje výrazové prostriedky v sérii hladko maľovaných krajín a figuratívnych kompozícií s dekoratívnym akcentom. Ďalej sa vracia k svojim koloristicky excitovaným expresívnym začiatkom. Zaoberá sa aj ilustráciami literárnych  diel a spolupracuje s filmom. Jeho výrazné črty sa  prejavujú aj v monumentálno-dekoratívnej tvorbe. Moderné slovenské umenia prezentoval na výstavách v Dusseldorfe, Prahe, Paríži, Budapešti, Krakowe, Sao Paolo. Po prvý raz samostatne vystavoval až v MG v Bratislave. Hlavnou témou jeho tvorby v maľbe, kresbe aj grafike je človek a jeho vzťah k priestoru. V 60. rokoch smeroval k expresívnej deformácii obrazu ľudskej bytosti ako súhrnu psychofyzických energií, v 70. rokoch prevažoval sklon k lyrickej meditatívnosti.  

PRIENIK

Olej na plátne, r.1985, 45x60 cm