Ondreička

Karol Ondreička

Karol Ondreička sa narodil 23. februára 1898, Dubnica nad Váhom, zomrel 13. decembra 1961v Bratislave. Bol slovenský maliar, jeden zo zakladateľov moderného výtvarného umenia na Slovensku. V rokoch 1920-27 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (jeho pedagógmi boli českí maliari Josef Schusser a Karel Vítězslav Mašek).

V rokoch 1927-28 pôsobil ako učiteľ kreslenia v Komárne, 1931-33 v Kláštore pod Znievom, 1933-35 vo Vrútkach. Od roku 1935 žil v Martine. Od roku 1936 viedol odborné kurzy Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností až do zániku ústavu v roku 1959. Od roku 1951 žil v Bratislave a od roku 1953 pôsobil na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT ako vedúci docent katedry kreslenia a modelovania.

Jeho najvýznamnejšie obrazy vznikli v 30. rokoch, medzi ne sa zaraďujú napr. Pltníci, Z pohrebu, Zimný motív, Cigánsky pohreb, Rodina drevorubača. Patrí k priekopníkom ilustrácie detských kníh na Slovensku. Ilustroval knihy Jozefa Cígera Hronského, Jozefa Horáka, Ľudmily Podjavorinskej, Ľuda Ondrejova a niekoľko ročníkov detského časopisu Slniečko. Podieľal sa tiež na ilustráciách periodík Matice slovenskej.

Hrabanie sena

Olej na plátne, rok 1941, 100x90 cm.

Kristus

Olej na plátne, rok 1924, 60x50 cm.

Pltníci

Olej na plátne. Rozmer 84 x 72 cm. Rok 1934.

Slovenská madona

Olej na dreve, rok 1941, 58x88 cm.

Staré a nové

Olej na lepenke, rok 1961, 80x114 cm