Obrovský

Jakub Obrovský

Jakub Obrovský sa narodil 23. decembra 1882 v Bystřici u Brna a zomrel 31. marca 1949 v Prahe. Bol český sochár, maliar, grafik a spisovateľ. Študoval na umeleckopriemyslovej škole v Prahe u Celdy Kloučka, E. K. Lišky, Stanislava Suchardy (1897–1901) a Akadémii výtvarného umenia u Maxa Pirnera (1901–1905), kde sa v roku 1919 stal profesorom a v druhej polovici 30. rokov i rektorom. Ako maliar tvoril v akademicko-symbolistnom smere, zameriaval sa na dekoratívno nástennú malbu, ženské figurálne motívy. Sochárstvu sa začal venovať neskôr, vedľa ženských sôch tvoril tiež sochy športovcov  s antickými motívmi. Podielal  na vytváraní prvných českých poštových známok, je autorom napríklad sochy Vraždiaci Odysseus, alebo pamiatnika selských búrok v Chlumci nad Cidlinou. V roku 1932 obdržal prestížne ocenenie Cena JUDr. Jiřího Katze.

Prázdniny

1925, olej na plátne, 101x86 cm