Multrus

Josef Multrus

Josef Multrus sa narodil v roku 1898 v Prahe a zomrel v roku 1957 taktiež v Prahe. Študoval u J. Bendy na UMPRUM v Prahe a v majstrovej špeciálke u prof. V. Nechleby na AVU v Prahe (1920 - 1923). V r. 1922 obdržal cestovné štipendium z Hlávkovej nadácie a v rokoch 1922 - 1923 podnikol študijné cesty po Juhoslávii a Taliansku. Od r. 1924 bol členom Jednoty umelcov výtvarných v Prahe, s ktorou pravidelne vystavoval od r. 1931. Realistickým spôsobom zachytával predovšetkým sociálne a spoločenské motívy. Venoval se krajinomaľbe a figurálnej tvorbe. V jeho žánroch je patrný obdiv pre starých majstov. Námety čerpal z prostredia veľkomestských ulíc, pražskej periférie, maľoval ludí pri práci i v rodinnom živote. Používal temnejšie farby. Multrusove diela sú zastúpené v Zbierkach NG v Prahe, GHMP, Stredočeskej galérie v Prahe, Českého múzea výtvarného umenia, AJG v Hlubokej nad Vltavou, GVU v Litomeřiciach a v Náchode, MG v Brne, Východočeskej galérie v Pardubiciach a na zámku v Novom Meste nad Metují. Josef Multrus obdržal niekoľko cien: Cena amerických Čechov (1921), Čestná cena Jednoty umelcov výtvarných z fondu J. Mánesa (1949), Výročná cena Českej akadémie vied (1951), Cena hlavného mesta Prahy (1954).  

Lovecké zátišie

olej na plátne, 75x60 cm