Mudroch

Ján Mudroch

Ján Mudroch sa narodil 28. marca 1909, Senica-Sotina, zomrel 4. februára 1968, Bratislava. Bol slovenský maliar. Štúdium začínal na Umeleckopriemyselnej škole u prof. Arnošta Hofbauera, odkiaľ sa dostal v nasledujúcom roku 1931 na štúdium na Akadémiu výtvarných umení, najprv k profesorovi Jakubovi Obrovskému a potom na rozhodujúcu časť štúdia k známemu profesorovi Willimu Nowakovi, u ktorého končil štúdium v roku 1937. V rokoch 1950–1952 prvý rektor Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave; spoluzakladateľ Skupiny 29. augusta. Podieľal sa na vydávaní odborných časopisov a surrealistických zborníkov (Sen a skutočnosť). Venoval sa hlavne figurálnej maľbe a zátišiu, využíval metafóry a symboly. Vrcholné diela pochádzajú z vojnového obdobia (Katastrofa, Nešťastie); po 2. svetovej vojne sa priklonil k poetickému realizmu (Matka s dieťaťom na chrbte, Materstvo). Za svoju tvorbu získal profesor Ján Mudroch celý rad ocenení, pričom v auguste 1968, pol roka po smrti bol menovaný národným umelcom in memoriam.  

Zamyslená

1956, olej na kartóne, 48,5x33 cm