Mrázová

Lea Mrázová

Lea Mrázová sa narodila 9. novembra 1906 v  Moštenici, zomrela 11. januára 1995 v  Bratislave. Bola slovenská maliarka, publicistka a prekladateľka. Lea Mrázová študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1925-1927 na Filozofickej fakulte KU v Prahe, potom na UK v Bratislave, súčasne na maliarskych školách Roku Vejrycha v Prahe a G. Malého v Bratislave, 1937 na Ukrajinskej akadémii výtvarného umenia v Prahe a 1947 na Académie des Beaux Arts v Paríži. V roku 1930-1934 pomocná, 1934-1939 zodpovedná redaktorka Živeny v Martine, od 1939 pôsobila v slobodnom povolaní v Bratislave, 1950-1951 externá lektorka dejín francúzskej literatúry na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity. Lea Mrázová bola príslušníčka výraznej Generácie 1909 v slovenskom výtvarnom umení, stála však na vlastných umelecko-názorových pozíciách, jej diela sa vyznačujú osobitým rukopisom a koloritom. Výtvarnému umeniu sa venovala už ako redaktorka Živeny, do ktorej kreslila portréty umelcov. Sústavnejšie sa maliarstvom zaoberala od 1937, orientovala sa najmä na portrétnu tvorbu, vytvorila galériu podobizní osobností umeleckého, najmä divadelného života. Súčasťou jej tvorby boli aj zátišia, krajinomaľby, figurálne kompozície, folklórne a pracovné motívy. Pod vplyvom študijného pobytu v Paríži obohatila svoju tvorbu monumentálnymi dielami, nástennými gobelínmi a art protismi. Autorka recenzií, fejtónov, článkov i odborných štúdií, okrem Živeny spolupracovala so Slovenskými pohľadmi, Národnými novinami a s časopisom Elán. Venovala aj prekladaniu z poľskej a francúzskej literatúry.

Kytica

olej na dreve, 69x52 cm