Mousson

Viliam Mousson

Viliam Mousson sa narodil 29. decembra 1914 v Michalovciach, zomrel 8. októbra 1988. Viliam Mousson bol prvorodeným synom maliara Jozefa Teodora Moussona.

Podľa vzoru otca sa stal maliarom, no jeho diela nedosiahli umeleckú úroveň otcových diel. Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Maľoval spolu s otcom v teréne aj v ateliéri. Keď sa oženil, odsťahoval sa z Michaloviec do Trenčína, kde pôsobil.

Muráň

olej na lepenke, 39x48 cm