Mousson

Teodor Jozef Mousson

Narodil sa v roku 1887 v Hogyésze v Maďarsku. Zomrel v roku 1946 v Trenčíne. V rokoch 1905-1909 študoval na Akademii výtvarných umení v Budapešti (prof. Eduard Ballo). V roku 1913 podnikol podnetnú štúdijnú cestu do Talianska. Od roku 1911 natrvalo pôsobil v Michalovciach.

Teodor Jozef Mousson bol jedným z prvých maliarov, ktorý sa vo svojej tvorbe venoval Zemplínu. Bol jeho zanieteným obdivovateľom. Svoju sociálne a pochmúrne ladenú tématiku obrazov vystriedal za vytvoriac si sebevlastný maliarský rukopis s bohatou kolorovanou a kompozične fixnou ideou, kde živo zaznamenáva veselé a rušné mestské trhy a vidiecky život dedinčanov – predovšetkým ženičiek v krojoch, ktoré doslova hýria farbami.

Po roku 1913 žil v Trenčíne. Vystavoval na samostatných aj kolektívnych výstavách v Košiciach, Prahe, Ostrave a v Bratislave. V roku 1967 bola v Michalovciach sprístupnená stála expozícia T. J. Moussona.

Cestou z kostola

1931, olej na plátne, 60x76 cm