Moško

Rudolf Moško

Akademický maliar Rudolf Moško sa narodil 22. septembra 1926 v Dobrej pri Trenčíne. V rokoch 1945 – 49 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u prof. J. Mudrocha, G. Mallého a D. Millyho.  Od roku 1959 až do súčasnosti pôsobí Rudolf Moško v slobodnom povolaní ako samostatný výtvarník, ktorý sa okrem maľovania a kreslenia venuje aj výtvarným prácam v architektúre s mnohými realizáciami. Konštruktívna,  monumentálne cítená krajina Rudolfa Mošku  podaná v príznačných, prevažne modrozelených farbách obrazov  alebo v zjednodušených  robustných tvaroch kresieb ceruzkou sa stala po dlhé roky charakteristickou súčasťou jeho početných individuálnych, alebo aj spoločných výstav najmä v našich galériách a múzeách.  Realizoval 40 individuálnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené vo viacerých slovenských galériách i v súkromných zbierkach. Žije a tvorí v Trenčíne.

Z Veľkej Fatry

1977, olej na dreve, 13,5x21,5 cm