Moško

Ladislav Moško

Ladislav Moško sa narodil v roku 1938 v Nemšovej. Bol prvým riaditeľom galérie M.A.Bazovského v Trenčíne.

Ladislav Moško sa vo svojej maliarskej výpovedi koncentruje najmä na krajinu v premene ročných období a na príťažlivé, komorné zátišia. Jeho obrazy nám približujú dôverne známe motívy v sýtych, teplých farebných zostavách a v zaujímavých tvarových skratkách.

Pálenica

1986, olej na lepenke, 35x50 cm