Milly

Dezider Milly

Dezider Milly sa narodil 7. augusta 1906, Kyjov, zomrel 1. septembra 1971 v Bratislave. Bol slovenský maliar, grafik a pedagóg, predstaviteľ výtvarného umenia Rusínov na Slovensku. Vyštudoval Učiteľský seminár v Prešove a Vysokú umelecko-priemyslovú školu v Prahe u profesorov Schussera a Hofbauera.  Dezider Milly bol pedagógom na Pedagogickej fakulte UK, na Oddelení kreslenia a maľovania na SVŠT a od roku 1945 vyučuje na Vysokej škole výtvarných umení. Od roku 1949 je profesorom na VŠMU, na katedre všeobecného a krajinárskeho maliarstva. V roku 1952 bol rektorom VŠMU. Dezider Milly bol umelcom mnohostranného záujmu. Pracoval technikou olejomaľby, tempery, akvarelu, pastelu, kombinoval techniky, maľoval na sklo. Maľoval rodný kraj, dedinského človeka, zátišia, zaoberal sa grafickou tvorbou, venoval s knižnej ilustrácii a novinovej kresbe.  

Kytica

1947, olej na kartóne, 51x38 cm