Milén

Eduard Milén

Milén Eduard sa narodil v roku 1891 vo Frýdštejnu v Čechách, zomrel v roku 1976 v Brne. Vlastným menom Eduard Müller bol maliar, grafik, ilustrátor, designér, scénograf, profesor výtvarnej výchovy, organizátor brnenského kultúrneho života. V rokoch 1908–1912 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe, potom na Akadémii výtvarného umenia (1912–1914), ktoré zavŕšil po ukončení prvej svetovej vojny (1918–1919). Mezi svetovými vojnami pôsobil ako výtvarný redaktor Lidových novin (1921–1941, 1945–1948). V brnenskej redakcii naviazal vzťahy s Mahenom, Těsnohlídkom, Janáčkom a ďalšími významnými kultúrnymi postavami, cez ktoré sa dostal k divadlu. Najznámejšie Milénovo scénografické dielo bola výprava a kostýmy pre pôvodnú premiéru Janáčkovej Príhody lišky Bystroušky. Prednášal na Škole umenia v Zlíne (1941–1945); bol profesorom výtvarnej výchovy na pedagogickej (1946–1956) a filozofickej fakulte (1956–1961) Masarykovej univerzity. Je autorom návrhu žezla Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity (1949). Stal sa zakládajúcim členom Klubu výtvarných umelcov Aleš v Brne, ďalej bol členom Skupiny výtvarných umelcov v Brne, Bloku moravských výtvarníkov, Zväzu československých výtvarných umelcov a Zväzu českých výtvarníkov. Za svoje dielo bol ocenený vyznamenaním Za vynikajúcu prácu a titulom zaslúžilý umelec.

postava-Liška Bystrouška (noty J.Janáčka)

kresba tušom, belobou na papieri, 20,5x13 cm